Cart 0

Membership Contract

Şireli Baklava Membership Contract

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Söz konusu bu sözleşmenin bir kısmında, Gazimuhtar Paşa Bulv. No:29, 27090 Şehitkamil/Gaziante Şehitkamil / Gaziantep adresinde bulunan Şireli Baklava (bundan böyle kısaca “Şireli Baklava" olarak anılacaktır.) bir diğer kısmında; Şireli Baklava'nin sahipliğini yaptığı ' https://sirelibaklava.com' (bundan sonra kısaca “Web Sitesi" olarak anılacaktır) Web sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye" olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup söz konusu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; Web sitesi üzerinde verilen hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanım koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Madde 2 - TANIMLAR

Söz konusu sözleşmede belirtilen kelimelerin tanımı aşağıdadır;
"Web Sitesi": https://sirelibaklava.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,
"Kullanıcı": “Web sitesi'ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,
"Üye": Web sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden söz konusu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
“Üyelik": "Sistem"in ilgili bölümünden “Üye" olmak isteyen “Kullanıcı" tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan söz konusu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Madde 3 - Şireli Baklava TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER

- Şireli Baklava; söz konusu sözleşmeyi onaylayan Üye'ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:
- Şireli Baklava'nin faaliyetleri ile ilgili bilgi,duyuru,kampanya ve içerik paylaşımı,
- Şireli Baklava'nin ürün ve hizmetleri ile ilgili güncel bilgiler, Şireli Baklava ile ilgili haberler, projeler, kampanyalar, duyurular, önemli gün ve haftalar ile ilgili yayınlar(Görüntü,Belge vs.) ve benzer içeriklerin paylaşımı,
- Üyenin iletmiş olduğu e-posta adresine; duyuru, kampanya ve değişiklikler hakkında E-bülten gönderme,
- Şireli Baklava'nin satışını yaptığı ürünlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, kalite ve lezzet yönünü baz alarak fikir paylaşımı yapmak ve memnuniyeti üstün tutmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,
- Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne üyelik işlemlerinin yapılması; Kullanıcı'nın üye olurken kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, adres, ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle Web Sitesi gerekli gördüğünde bu bilgilerin Kullanıcı'nın Üyeliği tarafından Web Sitesi üzerinde güncellenmesinin sağlanması,
- Üye'nin Web Sitesi üzerinden Şireli Baklava ürünlerini satın alabilmesi.

Madde 4 - WEB SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olmak istediğinde, Web sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu formda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmek mecburiyetindedir.Bunun için " Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum" satırı bulunmaktadır. Kullanıcı'nın kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan " Devam Et " butonunu tıklar. Söz konusu buton tıkladığında söz konusu Sözleşmedeki şartlar kabul edilmiş olacaktır. Veya " Facebook'la Kayıt Ol " Butonuna tıklayarak "Facebook Sosyal Paylaşım Platformu Üzerinden" kayıt gerçekleştirirse Üyelik Sözleşmesi'ni yine kabul etmiş sayılır.

Üye, Web Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir " Kullanıcı Adı/E-posta " ve "Şifre'ye" sahip olur.

"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir, aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece şifreyi oluşturan kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Şireli Baklava, Üye'nin şifre kullanımıyla alakalı kullanıcı hataları nedeni ile oluşacak sorunlardan ve yanlışlardan sorumlu değildir. Şifresini unutan/kaybeden kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümünden şifresini sıfırlayabilir ancak bunun için güvenlik adımlarını tamamlaması gerekir. Güvenlik adımlarını başarıyla geçen Üye, yeni şifresini tanımlar, ve Web sitesi'ne Üye olarak her giriş yaptığında tanımladığı yeni şifre geçerli olur.

Madde 5 - ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Üye, Şireli Baklava'nin Web Sitesi Üyelik Formu'nda bulunan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin, şifre sıfırlama, ürün alışı ile alakalı olarak iade/iptal isteği gibi durumlarda gerekli olduğunu,bilginin hatalı, yanlış veya noksan olmasından oluşacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumlarda üyeliğinin sona erebileceğini,
-Şireli Baklava'nin Web Sitesi tarafından verilen hizmetlerin telif hakkının Şireli Baklava'ye ve/veya Şireli Baklava'ye hak veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulacağını, bu hizmetlere, ürünlere ve Web sitesine ait içerikleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
- Şireli Baklava'nin Web Sitesi'ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği yorumların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Şireli Baklava'nin bu yorumlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
- Web Sitesi'ne zarar verecek veya Şireli Baklava'yi başka web siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
- Üye'lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve ürünlerden, bu ürünlerin yanlış adres verilmesinden dolayı gecikmesinden,istinaden bozulabilir, kırılabilir ve ezilebilir ürünlerin, bozulmasından, kırılmasından ve ezilmesinden Şireli Baklava'nin sorumlu olmayacağını,
- Sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Şireli Baklava'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
- Üye bilgi ve verilerinin Şireli Baklava'nin hatası/ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce görülmesinden/okunmasından (üyenin bilgilerini başkaları ile paylaşması, siteden uzaklaşırken çıkış yapmaması, ve bunun gibi olaylardan kaynaklı olarak) dolayı oluşabilecek problemlerden ve zararlardan ötürü Şireli Baklava'nin sorumlu olmayacağını,
- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı yorumlar göndermemeyi,
- Web sitesi üzerinde yapılacak yorumların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
- Diğer Üye ve kullanıcılara taciz ve tehditde bulunmamayı,
- Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranışta bulunmamayı,
- Şireli Baklava sistemini kullanarak edinilen herhangi bir kayıt veya edinilmiş bilgilerin tümünün kullanıcının rızasıyla olduğunu, kullanıcı bilgisayarında oluşabilecek sorunlar, arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tümünün kendisine ait olduğunu, sistemin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Şireli Baklava'den tazminat talep etmemeyi, Şireli Baklava'den izin almadan Şireli Baklava sistemlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Şireli Baklava'nin, dilediğinde veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde Şireli Baklava'nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Şireli Baklava'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
- Kanunlara göre gönderilmesi/paylaşılması yasak olan verileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
- Başka şahıslara ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
- Üye "Kullanıcı Adı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
- Üyeliğini tek taraflı olarak devre dışı bıraktırsa bile, bu işleminden önce, üyeliği esnasında yaptığı tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,
- Tüm bu şartları/maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 6 - Şireli Baklava'ye VERİLEN HAK VE YETKİLER

Şireli Baklava, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şireli Baklava'nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Şireli Baklava, Web Sitesi sistemlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye'nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Şireli Baklava, sistemlerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, sistem kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Şireli Baklava, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi sistemden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Madde 7 - ÜYE VERİLERİ, E- BÜLTEN VE GİZLİLİK

Şireli Baklava, Web Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve Web Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (İsim, Adres, TC Kimlik/Vergi No, E-posta adresi vb.) verilmesini talep etmektedir. Şireli Baklava sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Şireli Baklava'den ve Web sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, sipariş doğrulamak, haber, kampanya, yeni ürün/indirimli içerikler, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen E-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye'nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Şireli Baklava bünyesinde kullanılmakta ve gizli tutulmaktadır.

Üye'nin Şireli Baklava ve Web Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin Şireli Baklava tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Şireli Baklava Web Sitesi üzerinden vermiş olduğu E-posta adresine Şireli Baklava ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Şireli Baklava tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Şireli Baklava tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan 'E-bülten listesinden çıkmak için bu iletiyi İPTAL YAZIP CEVAPLAYIN' seçeneğini kullanır.

Şireli Baklava, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

Üye'nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Şireli Baklava, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

Şireli Baklava üyelerinin sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları geçmiş kayıtları, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şireli Baklava sorumlu tutulmayacaktır. Şireli Baklava kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı ürünlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Şireli Baklava üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği yorum vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Şireli Baklava tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, Şireli Baklava'den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı ve yorumları, hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Şireli Baklava ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son verme haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. Şireli Baklava, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Şireli Baklava, başka web sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Şireli Baklava tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Şireli Baklava tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen web sitelerinin içeriklerinden Şireli Baklava'nin sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü problemden ve zarardan Üye'nin kendisi sorumludur. Şireli Baklava, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan söz konusu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.sirelibaklava.com/sayfa/uyelik_sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Sistem ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır.Bu sebeple,değişiklik olunca giriş panelinde gözükecek olan yasal uyarı butonu olacaktır,bu zamanlarda üyelere siteye her girişte yasal uyarı butonunu tıklayarak, yasal uyarıyı ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. Şireli Baklava sistem üzerinde ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.

Üye'nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Şireli Baklava'ye aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Şireli Baklava'den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Şireli Baklava'ye bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 - Şireli Baklava KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye söz konusu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şireli Baklava'nin defter kayıtlarıyla, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 - MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şireli Baklava'nin kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Şireli Baklava, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, söz konusu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Şireli Baklava'den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle söz konusu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.

Madde 11 - TEBLİGAT

Üyenin, Şireli Baklava'ye bildirdiği elektronik posta adresi, söz konusu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Şireli Baklava'ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

Madde 12 - YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, söz konusu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13 - FESİH

Taraflar dilediği zaman söz konusu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Copyright © 2022 Şireli Baklava. İşbu sözleşmenin telif hakları Şireli Baklava'ya Aittir.

Error (#32)
Cart 0

404

An internal server error occurred.

Main Page